Home » Mijn gezondheid | Het nieuwe balans model
By | Published On: 2 maart 2023| Tags: , | Views: 12|

Mijn gezondheid | Het nieuwe balans model

Uit onderzoek blijkt dat 59% van de Nederlanders bang is niet gezond te zijn als de pensioenleeftijd wordt bereikt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat mensen die hun pensioen naderen, hun gezondheid als prioriteit en belangrijke waarde zien.

Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven

Geluk, beweging en voeding zijn belangrijke thema’s om je op te richten om een gezond leven te leiden.

Geluk

Geluk is een belangrijke factor tot het leiden van een gezond leven. Veel gepensioneerden komen minder in contact met anderen, omdat hun sociale netwerk verandert. Waar men eerst nog dagelijks mensen zag, zijn ze &#