Home » Mijn relaties | Het nieuwe balans model
By | Published On: 2 maart 2023| Tags: , | Views: 6|

Mijn relaties | Het nieuwe balans model

Wanneer je met pensioen gaat, verandert er veel. Doordat je niet meer (dagelijks) naar je werk hoeft, verandert je ritme en structuur. Maar ook op het gebied van relaties zal er tijdens de pensioentijd veel veranderen. Het is van belang om goed na te denken over hoe je in deze nieuwe levensfase gezonde sociale relaties kunt onderhouden. Goede relaties met je eventuele partner, familie, vrienden en kennissen zijn van belang om optimaal van de pensioentijd te kunnen genieten. Daarnaast draagt het ook bij aan je emotionele welzijn.

Sociale relaties zijn de connecties die tussen mensen bestaan. Een goed onderhouden sociaal netwerk is van groot belang voor een mens. Daarbij gaat de kwaliteit van de relatie met mensen die dicht bij je staan, boven de kwantiteit.

Het belang van relaties tijdens de pensioentijd

De aanloop naar het pensioen is een mooi moment om te kijken naar jouw sociale netwerk en hoe je daar zelf in functioneert. Veel gepensioneerden merken op dat hun rol in de maatschappij is veranderd, omdat ze niet langer werkzaam zijn bij een bedrijf of instelling, of dat ze niet meer deelnemen aan activiteiten die een groot deel van hun leven deel uitmaakten van hun routine. Het ontwikkelen en onderhouden van betekenisvolle relaties kan gepensioneerden helpen om deze veranderingen een plaats te geven. Sociale contacten bieden steun en geven een doel aan de pensioentijd. Daarbij blijkt uit onderzoek dat mensen die nauwelijks sociale contacten hebben tot wel 30% meer kans hebben om eerder te overlijden in vergelijking met personen die veel sociale contacten hebben.

De voordelen van relaties tijdens de pensioentijd

Het onderhouden van relaties tijdens de pensioentijd heeft verschillende voordelen op zowel fysiek, mentaal en emotioneel gebied:

  • Regelmatige interactie met anderen moedigt aan om zowel geestelijk als lichamelijk actief te blijven. Deelnemen aan sociale activiteiten zoals een wandelvereniging of het uitvoeren van vrijwilligerswerk helpt om lichamelijk actief te blijven terwijl je ook investeert in de relatie met anderen (gelijkgestemden)
  • Het aangaan van relaties verbetert je stemming, doordat gevoelens van eenzaamheid, depressie en angst worden verminderd. Uit onderzoek blijkt dat tijd doorbrengen met vrienden en familie stress verlagend werkt.
  • Je omringen met anderen draagt bij aan je algehele welzijn. Mensen die geen of weinig sociale contacten hebben, ervaren meer negatieve gevoelens dan degenen die veel sociale contacten hebben.

Tips voor het opbouwen en onder