Home » Mijn waarden | Het nieuwe balans model
By | Published On: 2 maart 2023| Tags: , | Views: 8|

Mijn waarden | Het nieuwe balans model

Wanneer je pensioen in zicht is, doe je er goed aan om te reflecteren op je werkzame leven en stil te staan bij de waarden die voor jou belangrijk zijn. Wanneer je je persoonlijke waarden helder hebt, heb je een houvast om beslissingen te nemen over hoe je de pensioentijd in wilt vullen.

Wat zijn persoonlijke waarden?

Persoonlijke waarden zijn de overtuigingen, passies en principes die jij aanhangt en/of belangrijk vindt. Deze waarden vormen de basis van de handelingen en beslissingen die je neemt. Kortom; persoonlijke waarden zijn van invloed op de manier waarop jij je leven inricht en welke keuzes je maakt.

Jouw waarden worden bepaald op basis van je persoonlijke ervaringen, gebeurtenissen en omstandigheden, zoals opvoeding, onderwijs, cultuur, godsdienst, etc.

Persoonlijke waarde is iets wat iemand belangrijk en/of nastrevenswaardig vindt

Waarom zijn persoonlijke waarden belangrijk?

Wanneer je (bijna) met pensioen gaat, is het belangrijk om je persoonlijke waarden te herkennen en te begrijpen, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen over de toekomst en op welke wijze je de pensioentijd wilt invullen. Je persoonlijke waarden hebben directe invloed op de keuzes die je maakt en welke prioriteiten je stelt.

Waarom zijn persoonlijke waarden belangrijk?

Het bepalen van je persoonlijke waarden is niet voor iedereen een gemakkelijke opgave. Waarden zijn namelijk niet tastbaar en/of duidelijk zichtbaar. Daarbij zijn jouw waarden ingebakerd in je dagelijkse leven. Het vereist vaak enige reflectie op gebeurtenissen en ervaringen uit het verleden om je waarden te kunnen vaststellen. Je dient jezelf vragen te stell