By | Published On: 7 maart 2022| Tags: | Views: 136|

Wat is anderhalvelijnszorg?

In de gezondheidszorg wordt regelmatig gesproken over de begrippen eerstelijnszorg en tweedelijnszorg. Van eerstelijnszorg kan iedereen gebruik maken, zonder dat daar een verwijzing voor nodig is. Een voorbeeld van eerstelijnszorg is zorg door de huisarts. Voor tweedelijnszorg is echter een verwijzing nodig. Tweedelijnszorg is meer gespecialiseerde zorg, zoals een behandeling door een specialist in een ziekenhuis of kliniek. Naast eerstelijnszorg en tweedelijnszorg wordt tegenwoordig ook steeds meer gebruik gemaakt van zogenaamde anderhalvelijnszorg. Wat anderhalvelijnszorg precies inhoudt, lichten we in dit artikel toe.

Lees ook: Wat is het verschil tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg?

Definitie van anderhalvelijnszorg

Anderhalvelijnszorg staat als het ware tussen de eerstelijnszorg en tweedelijnszorg in. Bij anderhalvelijnszorg is er sprake van afstemming, samenwerking en kennisdeling tussen een zorgverlener uit de eerstelijnszorg – zoals de huisarts – en een zorgverlener uit de tweedelijnszorg – zoals een medisch specialist uit een ziekenhuis / kliniek. Het betreft dus een (intensief) samenwerkingsverband tussen huisartsen en medisch specialisten.

In de ouderengeneeskunde wordt er al veel gebruik gemaakt van anderhalvelijnszorg; huisartsen en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiëntengroep verenigen zich met elkaar om de zorg op elkaar af te stemmen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Andere termen die voor soortgelijke samenwerkingsverbanden worden gebruikt zijn ketenzorg en netwerkzorg.

De hoofddoelstelling en hoofkenmerken van anderhalvelijnszorg kunnen als volgt geschetst worden:

Door middel van anderhalvelijnszorg wordt de gezondheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg van een bepaalde patiëntengroep verbeterd doordat de zorg laagdrempeliger is, er een goede samenwerking en kennisdeling tussen verschillende zorgverleners plaatsvindt en er beter wordt samengewerkt tussen eerstelijnszorg en tweedelijnszorg. Daarnaast biedt anderhalvelijnszorg ook kosteneffectieve en tijdbesparende voordelen.