Home » Wat is anderhalvelijnszorg?

Wat is anderhalvelijnszorg?

In de gezondheidszorg wordt regelmatig gesproken over de begrippen eerstelijnszorg en tweedelijnszorg. Van eerstelijnszorg kan iedereen gebruik maken, zonder dat daar een verwijzing voor nodig is. Een voorbeeld van eerstelijnszorg is zorg door de huisarts. Voor tweedelijnszorg is echter een verwijzing nodig. Tweedelijnszorg is meer gespecialiseerde zorg, zoals een behandeling door een specialist in een ziekenhuis of kliniek. Naast eerstelijnszorg en tweedelijnszorg wordt tegenwoordig ook steeds meer gebruik gemaakt van zogenaamde anderhalvelijnszorg. Wat anderhalvelijnszorg precies inhoudt, lichten we in dit artikel toe.

Lees ook: Wat is het verschil tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg?

Definitie van anderhalvelijnszorg

Anderhalvelijnszorg staat als het ware tussen de eerstelijnszorg en tweedelijnszorg in. Bij anderhalvelijnszorg is er sprake van afstemming, samenwerking en kennisdeling tussen een zorgverlener uit de eerstelijnszorg – zoals de huisarts – en een zorgverlener uit de tweedelijnszorg – zoals een medisch specialist uit een ziekenhuis / kliniek. Het betreft dus een (intensief) samenwerkingsverband tussen huisartsen en medisch specialisten.

In de ouderengeneeskunde wordt er al veel gebruik gemaakt van anderhalvelijnszorg; huisartsen en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor deze patiëntengroep verenigen zich met elkaar om de zorg op elkaar af te stemmen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Andere termen die voor soortgelijke samenwerkingsverbanden worden gebruikt zijn ketenzorg en netwerkzorg.

De hoofddoelstelling en hoofkenmerken van anderhalvelijnszorg kunnen als volgt geschetst worden:

Door middel van anderhalvelijnszorg wordt de gezondheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg van een bepaalde patiëntengroep verbeterd doordat de zorg laagdrempeliger is, er een goede samenwerking en kennisdeling tussen verschillende zorgverleners plaatsvindt en er beter wordt samengewerkt tussen eerstelijnszorg en tweedelijnszorg. Daarnaast biedt anderhalvelijnszorg ook kosteneffectieve en tijdbesparende voordelen.

Meer weten over eerstelijnszorg, tweedelijnszorg, anderhalvelijnszorg en zorgnetwerken? Download het e-boek Zorgnetwerken die werken: De sleutel tot betere uitkomsten – verrassende inzichten uit onderzoek & praktijk’

Lees ook: Wat is het verschil tussen eerstelijnszorg en tweedelijnszorg?

Brochure Masterclass Netwerkzorg

Wil je werk maken van een netwerkzorg met focus op kwaliteit, gezondheid en kosten? En wil je de samenwerking echt goed organiseren, zodat de patiënt er letterlijk beter van wordt? Je leert het tijdens de masterclass netwerkzorg.

De brochure biedt alle informatie over de masterclass. In 3 dagen leer je wat netwerkzorg oplevert, hoe je netwerkzorg succesvol organiseert én hoe je een business case en echt impact maakt. De masterclass netwerkzorg is super praktisch en 100% op maat gemaakt voor jouw situatie.

Brochure Masterclass Netwerkzorg
Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Wat is cliëntgericht werken?
Wat doet een zorgconsulent?

SPECIAAL VOOR JOU