Loading...
Home » Zorginnovatie » Consultancy » Businessmodel

Hoe bouw ik een succesvolle zorginnovatie op ?

Onze healthcare consultancy helpt beslissers in de zorg impactvolle zorginnovatie te realiseren door te onderbouwen met meetbare (Triple Aim) KPI’s en betrouwbare (wetenschappelijke) data.

BUSINESS MODEL DOOR ESSENBURGH

Je hebt een zorginnovatie ontwikkeld, maar moet deze nu nog wel toekomstbestendig financieren. In plaats van de standaard subsidie aan te vragen, wil je nieuwe opties verkennen. Zelf geloof je in de impact van jouw zorginnovatie, maar hoe onderbouw je dat? Wat levert je innovatie uiteindelijk op?

Dit is waar je een business model voor nodig hebt. Hiermee zet je een stevige stap naar een onderscheidende marktpositie. In een business model komen verscheidene onderwerpen samen. Denk aan: inzicht in rendement, zoals investeringen versus gezondheids- en kwaliteitswinst, slimme verdienmodellen en de onderbouwing van jouw aanpak. Wij maken een business model zodat jouw innovatie toekomstbestendig is.

ACTUELE THEMA’S.

RESULTATEN.

BEGRIJP JE MARKT BETER

We onderbouwen de impact van jouw zorginnovatie en identificeren de kansen.

SNEL EEN TASTBAAR RESULTAAT

In 3 weken van strategische uitdaging naar 3 uitgewerkte concepten.

GRONDIGE ANALYSE

We onderbouwen onze bevindingen evidence based.

SCHERP ONDERBOUWD

Jij wilt graag efficiënt werken. Wij ook. Daarom krijg je een scherp en overzichtelijk uitgewerkt rapport.

Onze werkwijze .

Stap 1; Oriëntatiegesprekken

Voordat we starten met het opstellen van een business model gaan we meerdere malen met elkaar in gesprek om de doelen en uitgangspunten voor jouw organisatie, instelling, uitdaging of product in kaart te brengen. Het doel is om helder te krijgen wat de focus en inhoud van het business model gaat worden. Na goedkeuring start de projectfase.

Stap 2; Projectfase

Op basis van de oriënterende gesprekken is een plan van aanpak ontstaan waarmee onze experts aan de slag gaan. Bij het opstellen van het business model focussen we ons o.a. op dataverzameling, data-analyse & interpretatie, concretisering van doelstellingen en evaluatie & discussiemogelijkheden. Vervolgens wordt het business model – inclusief de opgedane inzichten en vervolgstappen – gepresenteerd in een uitgebreide presentatie.

Stap 3; Support

Een advies is leuk, maar resultaat is nog leuker! Daarom blijven we na de presentatie van het business model in contact. Gedurende verschillende contactmomenten evalueren we samen hoe (de implementatie van) het project verlopen is en waar nog uitdagingen liggen. We geloven erin dat een project niet klaar is bij de presentatie. Door het onderhouden van intensief contact – juist na oplevering van het business model – dragen we samen de verantwoordelijkheid voor de implementatie van de gekozen strategie(ën).

JE BENT IN GOED GEZELSCHAP.

VEELGESTELDE VRAGEN ?

Een goed business model voor jouw zorginnovatie ontstaat niet vanzelf. Het vereist aandacht en continue verfijning. Consultancy m.b.t. het opstellen van een business model door Essenburgh levert de volgende voordelen op:

  • Innovatieve aanpak – Doordat we de potentiële impact van de zorginnovatie modelleren is de kans veel groter dat je een beter doordachte, innovatieve en dus meer onderscheidende zorginnovatie op de markt zet. En nog belangrijker; niet het wiel opnieuw aan het uitvinden bent. 
  • Onafhankelijke blik – Wij hebben een onafhankelijke frisse blik. Door met een samenwerking aan te gaan, krijg je een nieuw perspectief op je eigen business.  
  • Inzicht in rendement  – Met onze aanpak zorgen we voor overeenstemming in de werkzaamheid van de innovatie. Daarnaast onderbouwen we het potentiële rendement op de relevante Triple Aim KPI’s.  
  • Tijdsbesparing – Met onze aanpak besteed je de onderbouwing en uitwerking uit. Hiermee bespaar je tijd.

Het is tijd voor een business model / health case als je nieuwe ideeën wilt ontwikkelen. Of als je een ondernemende geest hebt en constant op zoek bent naar hoe je waarde kunt creëren. Dan is het ontwikkelen van een business model / health case iets voor jou. Onze klanten zoeken vaak een goede onderbouwing voor een innovatief zorgmodel om daarmee financiers te overtuigen. Of financiers vragen ons voor een externe en onafhankelijke blik om de toegevoegde waarde van een zorginnovatie te beoordelen.

Voordat we starten met het opstellen van een business model / health case gaan we meerdere malen met elkaar in gesprek om de doelen en uitgangspunten voor jouw organisatie, instelling, uitdaging of product in kaart te brengen. Het doel is om helder te krijgen wat de focus en inhoud van het business model / de health case gaat worden.

Na de oriëntatiefase is een plan van aanpak ontstaan waarmee onze experts aan de slag gaan. Bij het opstellen van het business model / de health case focussen we ons op o.a. dataverzameling, data-analyse & interpretatie, concretisering van doelstellingen en evaluatie & discussiemogelijkheden. Vervolgens wordt het business model / de health case – inclusief de opgedane inzichten en vervolgstappen – gepresenteerd.

Ook na de presentatie blijven we in contact. Gedurende verschillende contactmomenten evalueren we samen hoe (de implementatie van) het project verlopen is en waar nog uitdagingen liggen. We geloven erin dat een project niet klaar is bij de presentatie. Door het onderhouden van intensief contact – juist na oplevering van het business model / de health case – dragen we samen de verantwoordelijkheid voor de implementatie van de gekozen strategie(ën).

Je ontvangt een uitgebreide presentatie en een rapportage met daarin de onderbouwing van je zorginnovatie met de sterke en zwakke plekken, een concurrentieanalyse en eventuele alternatieve innovatiemogelijkheden. Daarnaast krijg je – o.a. in de aansluitende contactmomenten – advies voor het vervolg.

Essenburgh is een internationaal georiënteerd onderzoeks- en adviesbureau. Voor ons draait het bij zorginnovatie om drie cruciale zaken: het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Onze business model / health case aanpak gaat verder dan alleen een design om de Triple Aim doelstellingen te bewerkstelligen. We willen je graag helpen met het onderbouwen en realiseren ervan. 

Het is belangrijk om te weten dat we de inhoud van projecten voor onze klanten in de meeste gevallen niet kunnen delen vanwege de vertrouwelijkheid. Bekijk voor meer informatie een aantal uitgewerkte klantcases.

Als bedrijven/organisaties/instellingen zelf hun business model / health case ontwerpen dan zien wij ze vaak de volgende fouten maken:

  • De doelgroep wordt te breed gedefineerd – De aanname is dat je zo meer impact hebt op gezondheid en omzet. Het tegenovergestelde is vaak waar. Het effect: de zorginnovatie is niet effectief.
  • De werkzaamheid van de zorginnovatie wordt niet beschreven – Het effect: de onderbouwing voor de verwachte impact is niet onderscheidend en meetbaar
  • Er wordt (te veel) gefocust op het verdienmodel – Het effect: de financiers vinden het lastig om de toegevoegde waarde van de Triple Aim doelstellingen vast te stellen. 
  • Het business model / de health case is niet dynamisch – Continu moet het model / de case worden bijgesteld naar aanleiding van nieuwe inzichten uit wetenschap en praktijk om de doelstellingen te kunnen bewerkstelligen.

Hoe meer je zelf wilt doen, hoe meer tijd het kost. Wij maken graag een maatwerk voorstel dat past bij jouw budget en beschikbare tijd.

KOM IN CONTACT.