Businessmodel2022-09-02T10:12:56+02:00
Loading...
Home » Zorginnovatie » Consultancy » Businessmodel

Hoe bouw ik een succesvolle zorginnovatie op ?

Onze healthcare consultancy helpt beslissers in de zorg impactvolle zorginnovatie te realiseren door te onderbouwen met meetbare (Triple Aim) KPI’s en betrouwbare (wetenschappelijke) data.

BUSINESS MODEL DOOR ESSENBURGH

Je hebt een zorginnovatie ontwikkeld, maar moet deze nu nog wel toekomstbestendig financieren. In plaats van de standaard subsidie aan te vragen, wil je nieuwe opties verkennen. Zelf geloof je in de impact van jouw zorginnovatie, maar hoe onderbouw je dat? Wat levert je innovatie uiteindelijk op?

Dit is waar je een business model voor nodig hebt. Hiermee zet je een stevige stap naar een onderscheidende marktpositie. In een business model komen verscheidene onderwerpen samen. Denk aan: inzicht in rendement, zoals investeringen versus gezondheids- en kwaliteitswinst, slimme verdienmodellen en de onderbouwing van jouw aanpak. Wij maken een business model zodat jouw innovatie toekomstbestendig is.

ACTUELE THEMA’S.

RESULTATEN.

BEGRIJP JE MARKT BETER

We onderbouwen de impact van jouw zorginnovatie en identificeren de kansen.

SNEL EEN TASTBAAR RESULTAAT

In 3 weken van strategische uitdaging naar 3 uitgewerkte concepten.

GRONDIGE ANALYSE

We onderbouwen onze bevindingen evidence based.

SCHERP ONDERBOUWD

Jij wilt graag efficiënt werken. Wij ook. Daarom krijg je een scherp en overzichtelijk uitgewerkt rapport.

Onze werkwijze .

Stap 1; Oriëntatiegesprekken

Voordat we starten met het opstellen van een business model gaan we meerdere malen met elkaar in gesprek om de doelen en uitgangspunten voor jouw organisatie, instelling, uitdaging of product in kaart te brengen. Het doel is om helder te krijgen wat de focus en inhoud van het business model gaat worden. Na goedkeuring start de projectfase.

Stap 2; Projectfase

Op basis van de oriënterende gesprekken is een plan van aanpak ontstaan waarmee onze experts aan de slag gaan. Bij het opstellen van het business model focussen we ons o.a. op dataverzameling, data-analyse & interpretatie, concretisering van doelstellingen en evaluatie & discussiemogelijkheden. Vervolgens wordt het business model – inclusief de opgedane inzichten en vervolgstappen – gepresenteerd in een uitgebreide presentatie.

Stap 3; Support

Een advies is leuk, maar resultaat is nog leuker! Daarom blijven we na de presentatie van het business model in contact. Gedurende verschillende contactmomenten evalueren we samen hoe (de implementatie van) het project verlopen is en waar nog uitdagingen liggen. We geloven erin dat een project niet klaar is bij de presentatie. Door het onderhouden van intensief contact – juist na oplevering van het business model – dragen we samen de verantwoordelijkheid voor de implementatie van de gekozen strategie(ën).

JE BENT IN GOED GEZELSCHAP.

VEELGESTELDE VRAGEN ?

KOM IN CONTACT.