Strategie ontwikkeling2022-09-02T12:36:44+02:00
Loading...
Home » Zorginnovatie » Consultancy » Strategie ontwikkeling

Hoe bouw ik een succesvolle zorginnovatie op ?

Onze healthcare consultancy helpt beslissers in de zorg impactvolle zorginnovatie te realiseren door te onderbouwen met meetbare (Triple Aim) KPI’s en betrouwbare (wetenschappelijke) data.

STRATEGIE ONTWIKKELING DOOR ESSENBURGH

Een innovatiestrategie geeft richting. Door keuzes te maken wordt de kans op succes vele malen groter.

Gaat je organisatie primair voor het verbeteren van de patiëntervaring, het verbeteren van de gezondheid of het verlagen van de zorgkosten?

Of je nu alle drie tegelijk wilt bereiken of een kleiner doel voor ogen hebt, Essenburgh helpt je jouw visie te vertalen naar een bruikbare strategie en tastbaar resultaat. Met heldere doelen, logische modellen en een duidelijke roadmap zorgen we ervoor dat kortetermijnacties in lijn komen met de langetermijnvisie. En dat iedereen binnen de organisatie weet hoe hieraan bij te dragen.

We passen de meest actuele wetenschappelijke inzichten en methoden toe voor maximale waarde en impact bij strategieontwikkeling.

Samen met jou ontwikkelen we een strategie, om vervolgens het effect te toetsen.

RESULTATEN.

ONDERBOUWDE INNOVATIE STRATEGIE

Een goed geschreven document met daarin de missie, strategie, portfolio en het innovatieproces.

EFFICIËNTIE

Door gebruik te maken van bewezen methoden verspillen we geen moment van jouw kostbare tijd.

DUIDELIJKE ROADMAP

Samen brengen we lopende projecten in kaart en maken 'go / no go' keuzes.

VERBETERDE SAMENWERKING

Het proces van strategievorming versterkt het interne begrip en verbetert de samenwerking.

ONZE WERKWIJZE .

Stap 1; Oriëntatiegesprekken

Voordat we starten met daadwerkelijke strategie ontwikkeling gaan we meerdere malen met elkaar in gesprek om de doelen en uitgangspunten voor jouw organisatie, instelling, uitdaging of product in kaart te brengen. Het doel is om helder te krijgen wat de focus en inhoud van de innovatie gaat worden. Na goedkeuring start de projectfase.

Stap 2; Strategie ontwikkeling

Op basis van de oriënterende gesprekken is een plan van aanpak ontstaan waarmee onze experts aan de slag gaan. Bij het ontwikkelen van de strategie voor jouw innovatie ligt de focus op o.a. dataverzameling, data-analyse & interpretatie, concretisering van doelstellingen en evaluatie & discussiemogelijkheden. Vervolgens wordt de strategie ontwikkeling – inclusief de opgedane inzichten en vervolgstappen – gepresenteerd.

Stap 3; Support

Een advies is leuk, maar resultaat is waar je het uiteindelijk voor doet! Daarom blijven we na de presentatie van de strategie ontwikkeling in contact. Gedurende verschillende contactmomenten evalueren we samen hoe (de implementatie van) het project verlopen is en waar nog uitdagingen liggen. We geloven erin dat een project niet klaar is bij de presentatie. Door het onderhouden van intensief contact dragen we samen de verantwoordelijkheid voor de implementatie van de gekozen ontwikkelingsstrategie(ën).

VEELGESTELDE VRAGEN ?

JE BENT IN GOED GEZELSCHAP.

KOM IN CONTACT.

Bekijk ook.

home CONSULTANCY
Business Model
samen werken
Data analyse