Loading...
Home » Zorginnovatie » Consultancy » Data Analyse

Hoe bouw ik een succesvolle zorginnovatie op ?

Onze healthcare consultancy helpt beslissers in de zorg impactvolle zorginnovatie te realiseren door te onderbouwen met meetbare (Triple Aim) KPI’s en betrouwbare (wetenschappelijke) data.

DATA ANALYSE DOOR ESSENBURGH

Voor elke zorgorganisatie is tenminste één pijler van Triple Aim een belangrijke – zo niet de belangrijkste – uitkomst.

Doel is de patiëntervaring verbeteren, de gezondheid verbeteren of de zorgkosten verlagen. Voor het bereiken van je organisatiedoelen is het noodzakelijk deze KPI’s te meten en verbeteren.

Essenburgh monitort, evalueert en maakt data inzichtelijk. Wij kunnen je adviseren over wat en hoe je moet meten om de impact van je innovatie tastbaar te maken. Heb je liever dat wij de data voor je verzamelen en analyseren? Kijk dan ook eens onder ‘Onderzoek’ naar de mogelijkheden of neem direct contact met ons op.

ACTUELE THEMA’S .

RESULTATEN.

WAARDEVOLLE INZICHTEN

De experts van Essenburgh leveren unieke inzichten die jou helpen je zorginnovatie te meten en te begrijpen.

DATA VERZAMELEN

We bieden inzicht in de impact van zorginnovaties door het verzamelen van relevante data.

MONITORING

Wij bieden uitgebreide monitoringsmogelijkheden, waaruit praktische bruikbare lessen kunnen worden getrokken.

EVALUATIE

Door uitgebreide evaluatie kan worden vastgesteld of doelen zijn behaald en/of - daar waar nodig - moeten worden bijgestuurd.

ONZE WERKWIJZE .

Stap 1; Oriëntatiegesprekken

Voordat we aan de slag gaan met het analyseren van data, gaan we meerdere malen met elkaar in gesprek om de doelen en uitgangspunten m.b.t. het vraagstuk/uitdaging voor jouw organisatie, instelling, uitdaging of product in kaart te brengen. Hierdoor verkrijgen we een helder beeld van de focus, inhoud en doelstelling van de data analyse.

Stap 2; Data analyse

Na het verzamelen van de data – wat eventueel ook door ons kan worden uitgevoerd – is het tijd om de data te interpreteren en conclusies te trekken. Ons team van experts gaat bijv. op zoek naar trends in de data die weergeven hoe de markt zich heeft ontwikkeld en doet op basis hiervan voorspellingen en aanbevelingen voor het vervolgtraject. Op basis van de data ontdekken we nieuwe inzichten en op basis van die inzichten gaan we weer op zoek naar nieuwe data. Zo blijven we onszelf uitdagen echt vooruit te kijken en innovatie te bewerkstelligen.

Stap 3; Presentatie & Vervolg

In de laatste stap maken we onze analyses en inzichten concreet, zodat jij en je collega’s er ook echt iets mee kunnen. We verzorgen een presentatie met de uitkomsten, adviezen en vervolgstappen. Gedurende verschillende contactmomenten evalueren we samen hoe het project verlopen is en waar nog uitdagingen en kansen liggen. We geloven erin dat een project niet klaar is bij de presentatie. Door het onderhouden van intensief contact en bijsturing gedurende het proces dragen we samen de verantwoordelijkheid voor innovatie.

VEELGESTELDE VRAGEN ?

Jazeker! Essenburgh kan ook de benodigde data voor jouw organisatie/instelling verzamelen, zowel via deskresearch als fieldresearch. Onze consultants verzamelen relevante data over je bedrijf, je concurrenten en de markt in alle verschillende (openbare) bronnen. Daarnaast gaan ze ook graag het veld in om bijv. interviews af te nemen bij jouw klanten, cliënten en samenwerkingspartners. Lees meer over dataverzameling onder ‘Onderzoek’.

Helaas kunnen we daar geen eenduidig antwoord op geven. Elk vraagstuk m.b.t. data analyse is anders en zo ook de vergoeding die daarmee gepaard gaat. Gaat het bijvoorbeeld over de interpretatie van een grote hoeveelheid data of gaat het om een kleiner project? Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek kijken we op basis van de complexiteit van jouw vraagstuk/uitdaging de invulling van het project en stellen we een passende offerte op.

Dat hangt van de omvang en complexiteit van het project af. Een ding om te onthouden is dat een kwalitatieve data analyse om tijd en aandacht vraagt. Wanneer de dataverzameling al gerealiseerd is, zal de looptijd van het traject uiteraard korter zijn. Wil je meer informatie over jouw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op.

Mocht je vragen hebben over wat Essenburgh voor jouw bedrijf/instelling kan betekenen op het gebied van data analyse, neem dan contact op via info@essenburgh.com of vul onderstaand contactformulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

JE BENT IN GOED GEZELSCHAP.

KOM IN CONTACT.

BEKIJK OOK.

home CONSULTANCY
Strategie ontwikkeling