Loading...
Home » Zorginnovatie » Consultancy » Samenwerken

Hoe bouw ik een succesvolle zorginnovatie op ?

Onze healthcare consultancy helpt beslissers in de zorg impactvolle zorginnovatie te realiseren door te onderbouwen met meetbare (Triple Aim) KPI’s en betrouwbare (wetenschappelijke) data.

SAMENWERKEN MET  ESSENBURGH

Samenwerken is niet weg te denken uit de zorg. Anderen zijn onmisbaar om de doelen van je organisatie en de Triple Aim doelen te bereiken.

Zowel binnen organisaties als tussen organisaties kan samenwerking helaas niet altijd even soepel verlopen. Tegengestelde belangen, of juist meer de focus op het proces dan de uitkomst, kunnen resultaten danig in de weg zitten.

Hoe neem je samen de verantwoordelijkheid voor doelen of taken? En geef je je collega’s ook het vertrouwen voor hun deel?

Essenburgh heeft uitgebreide ervaring op dit gebied en kan jouw project weer vlot trekken. Of ervoor zorgen dat je vanaf het begin alle neuzen dezelfde kant op krijgt, op alle lagen in de organisatie.

ACTUELE THEMA’S .

RESULTATEN.

VERBETERDE SAMENWERKING

Het proces van strategievorming versterkt het begrip en verbetert de samenwerking.

FOCUS OP DE CLIËNT

Alle ideeën dragen bij aan een oplossing voor cliënten en/of de gebruiker. Onze experts bewaken dit.

ACTIES OM KNELPUNTEN TE TACKELEN

We formuleren per knelpunt één of meerder acties waarmee je meteen aan de slag kunt.

ONZE WERKWIJZE .

Stap 1; Oriëntatiegesprekken

Voordat we aan de slag gaan met het herijken van samenwerkingsvormen, een samenwerkingsstrategie bepalen of een model voor samenwerking op te stellen, gaan we meerdere malen met elkaar in gesprek om de doelen en uitgangspunten m.b.t. samenwerken voor jouw organisatie, instelling, uitdaging of product in kaart te brengen. Het doel is om helder te krijgen wat de focus, invulling en inhoud van de samenwerking gaat worden.

Stap 2;Vervolg

Op basis van de oriënterende gesprekken ontstaat een plan van aanpak waarmee onze experts aan de slag gaan. Afhankelijk van de (vernieuwde) strategie m.b.t. samenwerking ligt de focus op o.a. dataverzameling, data-analyse & interpretatie, concretisering van doelstellingen en evaluatie & discussiemogelijkheden. Vervolgens wordt de het nieuwe samenwerkingsmodel  – inclusief de opgedane inzichten, bijbehorende samenwerkingsvormen en vervolgstappen – gepresenteerd.

Stap 3;Implementatie & Ondersteuning

Een advies is leuk, maar samenwerken werkt pas écht als het in de praktijk wordt toegepast. Daarom blijven we na de presentatie in nauw contact. Gedurende verschillende contactmomenten evalueren we samen hoe (de implementatie van) het project – gericht op samenwerken – verlopen is en waar nog uitdagingen liggen. We geloven erin dat een project niet klaar is bij de presentatie. Door het onderhouden van intensief contact en bijsturing gedurende het proces dragen we samen de verantwoordelijkheid voor de implementatie van de gekozen samenwerkingsstrategie(ën) / samenwerkingsvorm(en).

Veelgestelde vragen ?

Helaas kunnen we daar geen eenduidig antwoord op geven. Elke organisatie/instelling is anders en zo ook de samenwerkingsvraagstukken die daarmee gepaard gaan. De vergoeding die we daarom vaststellen is ook iedere keer anders, maar altijd in samenspraak en passend bij het werk dat we leveren. Tijdens een kennismakingsgesprek kijken we op basis van de complexiteit van jouw vraagstuk/uitdaging de invulling van het traject en stellen we een passende offerte op.

Door middel van evidence-based evaluatie wordt bekeken wat de impact van een consultancy-traject is geweest. We geven valide en betrouwbare informatie die de impact van onze diensten aantoont. Je zal merken dat een adviestraject leidt tot nieuwe kennis en grote verbeteringen m.b.t. samenwerken. Gedurende verschillende contactmomenten in het implementatietraject evalueren we samen hoe het project – gericht op samenwerken – verloopt is en waar nog uitdagingen liggen.

Jazeker! Op onze website kun je referenties van verschillende opdrachtgevers vinden waarmee wij een adviestraject gericht op samenwerking hebben uitgevoerd. Ook kunnen we je referenties geven van klanten die ons toestemming hebben gegeven om hun ervaringen te delen. Omwille van de vertrouwelijkheid delen we nooit informatie met derden zonder toestemming van de opdrachtgever.

Mocht je vragen hebben over wat Essenburgh voor jouw bedrijf/instelling kan betekenen op het gebied van samenwerken in de zorg of samenwerking bij zorgvernieuwing, neem dan contact op via info@essenburgh.com of vul onderstaand contactformulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

JE BENT IN GOED GEZELSCHAP.

KOM IN CONTACT.