Samenwerken2022-09-02T12:46:54+02:00
Loading...
Home » Zorginnovatie » Consultancy » Samenwerken

Hoe bouw ik een succesvolle zorginnovatie op ?

Onze healthcare consultancy helpt beslissers in de zorg impactvolle zorginnovatie te realiseren door te onderbouwen met meetbare (Triple Aim) KPI’s en betrouwbare (wetenschappelijke) data.

SAMENWERKEN MET  ESSENBURGH

Samenwerken is niet weg te denken uit de zorg. Anderen zijn onmisbaar om de doelen van je organisatie en de Triple Aim doelen te bereiken.

Zowel binnen organisaties als tussen organisaties kan samenwerking helaas niet altijd even soepel verlopen. Tegengestelde belangen, of juist meer de focus op het proces dan de uitkomst, kunnen resultaten danig in de weg zitten.

Hoe neem je samen de verantwoordelijkheid voor doelen of taken? En geef je je collega’s ook het vertrouwen voor hun deel?

Essenburgh heeft uitgebreide ervaring op dit gebied en kan jouw project weer vlot trekken. Of ervoor zorgen dat je vanaf het begin alle neuzen dezelfde kant op krijgt, op alle lagen in de organisatie.

ACTUELE THEMA’S .

RESULTATEN.

VERBETERDE SAMENWERKING

Het proces van strategievorming versterkt het begrip en verbetert de samenwerking.

FOCUS OP DE CLIËNT

Alle ideeën dragen bij aan een oplossing voor cliënten en/of de gebruiker. Onze experts bewaken dit.

ACTIES OM KNELPUNTEN TE TACKELEN

We formuleren per knelpunt één of meerder acties waarmee je meteen aan de slag kunt.

ONZE WERKWIJZE .

Stap 1; Oriëntatiegesprekken

Voordat we aan de slag gaan met het herijken van samenwerkingsvormen, een samenwerkingsstrategie bepalen of een model voor samenwerking op te stellen, gaan we meerdere malen met elkaar in gesprek om de doelen en uitgangspunten m.b.t. samenwerken voor jouw organisatie, instelling, uitdaging of product in kaart te brengen. Het doel is om helder te krijgen wat de focus, invulling en inhoud van de samenwerking gaat worden.

Stap 2;Vervolg

Op basis van de oriënterende gesprekken ontstaat een plan van aanpak waarmee onze experts aan de slag gaan. Afhankelijk van de (vernieuwde) strategie m.b.t. samenwerking ligt de focus op o.a. dataverzameling, data-analyse & interpretatie, concretisering van doelstellingen en evaluatie & discussiemogelijkheden. Vervolgens wordt de het nieuwe samenwerkingsmodel  – inclusief de opgedane inzichten, bijbehorende samenwerkingsvormen en vervolgstappen – gepresenteerd.

Stap 3;Implementatie & Ondersteuning

Een advies is leuk, maar samenwerken werkt pas écht als het in de praktijk wordt toegepast. Daarom blijven we na de presentatie in nauw contact. Gedurende verschillende contactmomenten evalueren we samen hoe (de implementatie van) het project – gericht op samenwerken – verlopen is en waar nog uitdagingen liggen. We geloven erin dat een project niet klaar is bij de presentatie. Door het onderhouden van intensief contact en bijsturing gedurende het proces dragen we samen de verantwoordelijkheid voor de implementatie van de gekozen samenwerkingsstrategie(ën) / samenwerkingsvorm(en).

Veelgestelde vragen ?

JE BENT IN GOED GEZELSCHAP.

KOM IN CONTACT.

Kom in contact
Ik ga akkoord met het privacybeleid en de servicevoorwaarde