• Categories: ZorginnovatieBy 7,3 min read

  Zowel Value based healthcare (VBHC) als Triple Aim pretenderen dé oplossing te zijn voor de stijgende zorgvraag en -kosten in Nederland. Beide concepten worden vaak in één adem waardegedreven zorg genoemd. Maar klopt dat wel, zijn de uitgangspunten van beide concepten hetzelfde? Daar kunnen we kort over zijn: nee. In deze blog zoom ik in op de twee concepten en belicht de drie belangrijkste verschillen.

  Read article
 • Categories: ZorginnovatieBy 5,2 min read

  De laatste jaren is er onrust rondom de ketenzorg. Het ketenzorgtarief dat huisartsen voor ketenzorg van de zorgverzekeraar krijgen bovenop het reguliere tarief, staat op de tocht. En is de ketenzorg in Nederland, wel echte ketenzorg? En werkt ketenzorg voor mensen met multimorbiditeit?

  Read article
 • Categories: ZorginnovatieBy 5 min read

  Of het nu gaat om de zorg voor mensen met één chronische aandoening, patiënten met multi-morbiditeit of de zorg voor kwetsbare ouderen, waardegedreven zorg wordt gezien als dé oplossing. Maar waar hebben we het nu precies over? En nog belangrijker, heeft het daadwerkelijk zin om zorg waardegedreven te organiseren?

  Read article
 • Categories: ZorginnovatieBy 5,3 min read

  Een goed georganiseerde eerstelijnszorg draagt bij aan betere gezondheidsuitkomsten, een hogere levensverwachting en lagere kosten, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Vijf bouwstenen kunnen hierbij helpen.

  Read article
 • Categories: ZorginnovatieBy 4,3 min read

  Bij value based healthcare moet niet ziekte centraal staan, maar de (positieve) gezondheid in de breedste zin van het woord.

  Read article
 • Categories: ZorginnovatieBy 2 min read

  Hoe creëer je echt waarde met triple aim, value based healthcare, anderhalvelijnszorg in de praktijk? Ga aan de slag met een integrale business case.

  Read article
 • Categories: ZorginnovatieBy 3,8 min read

  Is Value Based Healthcare hét panacee om echt gezondheidsrendement te realiseren? Of is het een pseudo-innovatie, oftewel een renovatie-aanpak?

  Read article
 • Categories: ZorginnovatieBy 6,8 min read

  De eerste lijn lijkt in Nederland steeds meer buitenspel te worden gezet. Zorgfinanciers richten hun pijlen in toenemende mate op het ziekenhuis. Maar de dominante focus op kostensanering in ziekenhuizen gaat de problemen waar we in de zorg tegenaan lopen niet oplossen. We moeten terug naar de basis en van daaruit gaan bouwen. Waardegedreven zorgmodellen uit het buitenland kunnen ons daarbij helpen.

  Read article
 • Categories: ZorginnovatieBy 6,2 min read

  Wat je moet weten over uitkomstbekostiging De zorgkosten groeien sterker […]

  Read article
 • Categories: ZorginnovatieBy 5,6 min read

  DISEASE MANAGEMENT IS NO MORE – LONG LIVE THE CARE […]

  Read article